Enstegs centrifugalpump

Vad är en enstegs centrifugalpump?

Det är en pump som använder centrifugalkraften för att öka vattentrycket och flytta vattnet genom systemet. De används ofta där ett måttligt till högt flöde krävs med relativt lågt till måttligt tryck. De är vanliga inom vattenförsörjning, bevattning, industriprocesser och uppvärmning och kylningssystem.

Funktion enstegs centrifugalpump

Funktion

Flödet går in i centrum av det roterande pumphjulet och slungas ut från pumphjulet med hjälp av centrifugalkraften.

Önskat tryck

Pumphjulets diameter ger det tryck som pumphjulet kan åstadkomma dvs. uppfordringshöjden.

Flöde

Pumphjulets bredd bestämmer flödet som passera genom pumpen.

El-motor

Det används normalt 2 typer av standardmotorer (IEC) 4-poliga motorn som ger ett varvtal på 1450 r/min vid 50Hz (motorskylten på motorn anger det exakta varvtalet för aktuell motor).

2-poliga motorn ger ett varvtal på 2900 r/min vid 50Hz, se motorskylten Normalt begränsad max. frekvensen till 60Hz på en frekvensomformare vilket ger 1750 resp. 3500 r/min.

Pumpkurva

Om jag önskar ett flöde på 110 m3/h med en uppfordringshöjd av 37 meter och densiteten är 1 väljs hjuldiametern till ca. 180 mm. Pumpens effektbehov är 16,3 kw

Uppfordringshöjden

Uppfordringshöjden ”h” på en centrifugalpump är angiven i meter vätskepelare inte meter vattenpelare som lätt förväxlas.

En given pump ger 37 meter höjd, oavsett om det är högre eller lägre densitet på vätskan.

Att tänka på

  • Var försiktig vid omräkning av höjden vätskepelare till bar.
  • 10 meter vattenpelare är det samma som 1 bar (enligt handbok 1 bar= 9,81 mvp)
  • Om lösningsmedel pumpas med densitet 0,8 och pumpkurvan visar 30 meter vätskepelare blir manometertrycket 30×0,8/10 = 2,4 bar och inte 3,0 bar.
  • Har vätskan densiteten 1,2 blir trycket 3,0×1,2=3,6 bar.

Viskositetförändring

Även viskositeten (hur trögflytande vätskan är) har stor betydelse på pumpens uppfordringshöjd, flöde och effektbehov. Då detta är mer komplicerat att redovisa ber vi er kontakta oss på Swedenborg för att hjälpa er att välja rätt pump och säkerställa en problemfri drift.

NPSH

NPSD står för ”Net Positive Suction Head” och är ett värde där pumpen börjar kavitera (ångbildning i pumphjulet) och kan räkas ut med följande formel:

Det är viktigt att jämföra NPSHtillg (pump) med NPSHerf (rörsystemet)

Jag går inte in djupare i detta då typ av media är av stor betydelse samt många faktorer som är inblandade, be vårt säljteam hjälpa er.

Hur påverkar densiteten en centrifugalpump?

Om man skall bära en spann med vatten (densitet 1) två trappor upp kräver detta ett arbete, vi benämner detta arbete till ”P” kW.

Om vi i stället fyller spannen med en tyngre vätska som har en densitet av 1,2, krävs det ett arbete på P x 1,2.

Det betyder att om en pump kräver 16,5 kW för att pumpa vatten åtgår det 16,5 x 1,2 = 19,8 kW för att pumpa en vätska med densiteten 1,2.

Om vätskan har densiteten 0,7 är effektbehovet 16,5 x 0,7 = 11,5 kW.

Affinitetslagarna

Gäller för alla centrifugalpumpar. Det kan vara till stor hjälp att känna till hur varvtalet påverkar; flöde, tryck och pumpens effektbehov då pumpen frekvens styrs.

Om varvtalet ändras från 1450 till det dubbla, det vill säga till 2900 r/min sker följande:

Flödet blir dubbelt så högt, ex. vis från 10m3/h till 20m3/h

)

Uppfordringshöjden (trycket) ökar kvadratiskt dvs från 5 meter till 25 meter.

Effektbehovet ökar med kubiken på varvtalet dvs. från 2 kw till 8 kw.

Det betyder att man måste beräkna erforderlig motoreffekt om en centrifugalpump skall frekvens styras så inte motorn överbelastas.

Mer info

Se även under flerstegspumpar, där redovisar vi för skillnaden mellan flerstegspump och sidkanalspump.

Vi hoppas detta kan hjälpa er vid utläggning av pump eller vid frekvensstyrning.

Kontakt: pump

Kontakta en av medarbetare för mer information angående pumpar. Du kan alltid rådfråga oss för att få rätt produkt på rätt plats.

Loading...