Flerstegpumpar och sidkanalspumpar

Vad är en flerstegs centrifugalpump?

En flerstegs centrifugalpump använder flera impellrar för att successivt öka trycket på vätskor, idealisk för högtrycksapplikationer som vattenförsörjning och industriella processer.

Skillnaden mellan
flerstegpumpar och sidkanalspumpar

Sidkanalspumpar och flerstegspumpar förväxlas ofta då de båda har flera pumphjul. Flerstegspumpar ökar trycket i vätskor för högtrycksapplikationer som vattenförsörjning, medan sidkanalspumpar är bättre för att hantera gasblandade, lågviskositetsvätskor med självsugande kapacitet.

Flerstegpump

Flerstegspumpen, vilket namnet indikerar, är en centrifugalpump uppbyggd av flera steg, det vill säga utrustad med flera pumphjul

  1. Pumphjulen är av samma typ som används för enstegs centrifugalpump.
  2. Valet av antalet pumphjul beror på önskad uppfordringshöjd (pumptrycket) samt önskat varvtal.
  3. Vissa pumpar (typ SKM-E samt HZA) har axiellt inlopp, dvs. sugstudsen sitter i pumpaxelns förlängning. Vissa är stående (typ SKMV-H) se vidare respektive datablad.

Fördelar med flerstegspump

  • NLägre varvtal kan väljas vilket ger lägre NPSH (erforderligt sugtryck)
  • NLägre minsta flöde krävs (minsta konstant flöde som pumpen kan jobba med)
  • NLägre periferihastighet – hastigheten då vätskan lämnar pumphjulet, viktigt bl.a. vid pumpning av slitande medier
  • NTotal verkningsgraden fördelas på flera pumphjul, detta bör beaktas om en vätska med lågt specifikt värmevärde pumpas

Flerstegspump

Sidkanalspumpen, med öppna pumphjul, passar bäst för låga flöden och höga tryck. Den är självsugande tack vare små mellanrum mellan pumphjulen och höljet. Undvik att köra den torr, särskilt om den är av rostfritt stål. Den rekommenderas inte för vätskor med slitande partiklar eller föroreningar.

Kombination Pump

Dickow:s pumptyper HZs samt den magnetkopplade HZMs har kombinerat de två typerna där grunden är en flerstegspump med ett extra sidkanalhjul för att få pumpen självsugande. Detta är ett måste om bland annat gasbildning förekommer i vätskan eller rörsystemet.

Mer info

Se även information om enstegspumpar, där redovisar vi grunden hur en centrifugalpump arbetar samt hur varvtalet påverkar flöde, tryck och effekt.

Vi hoppas detta kan hjälpa er vid utläggning av pump eller vid frekvensstyrning.

Försäljning
pump

Kontakta oss på Swedenborg så hjälper vårt säljteam er att föreslå bästa pumplösningen för aktuellt pumpfall och skapa en problemfri drift med låg energiförbrukning.

Loading...