Magnetkopplade pumpar

Vad är en flerstegs magnetkopplad pump?

En magnetkopplad pump är en läckagesäker pump som är idealisk för farliga eller korrosiva vätskor och används främst i kemisk och farmaceutisk industri. Den kräver mindre underhåll och är energieffektiv.

Hur fungerar en magnetkopplad pump?

Med magnetkopplad centrifugalpump menas att en magnetisk koppling förbinder pumphjulet med den elektriska el-motorn. Tack vare den magnetiska kopplingen kan pumpen göras hermetiskt tät utan mekaniska axeltätning. Ingen axelgenomföring – pumpmediet kan inte nå atmosfären. Därför benämns dessa pumpar även som ”hermetisk tillslutna pumpar”

Pumpaxelns två delar

Pumpaxel består av två delar, dels pumpaxeln där pumphjulet är monterat, dels den yttre drivaxeln där motorn är förbunden genom en axelkoppling.
På respektive axel sitter magneter (flera permanentmagneter i ringform).
Momentet från elmotorn överförs till pumphjulet genom magnetfältet. Ingen eftersläpning förekommer, det vill säga om motorn roterar 2900 r/min roterar även pumphjulet med 2900 r/m.

  Pumpaxel

  Drivaxel

  Spaltkåpa

  Viktiga komponenter och system som skall utvärderas/jämföras.

  – Avgörande av pumpens tillgänglighet och livslängd.

  1. Lagring av pumphjulsaxeln, då den går i det pumpade mediet
  2. Val av material i spaltkåpan
  3. Interncirkulation i pumpen för kylning och balansering
  4. Vilka övervakningssystem kan erbjudas och hur fungerar dom
  5. Vilka sekundära tätningssystem kan erbjudas och hur fungerar dom
  6. Vilka normer och regler skall pumpen uppfylla?

  1. Lagring av pumphjulsaxeln.

  Då pumphjulsaxel går i det pumpade mediet är lagringen en viktig komponent för att erhålla problemfri drift under långtid.

  Dickow använder som standard lager samt axelskyddshylsa av Kiselkarbid. Då Kiselkarbid och stål inte har samma utvidgningskoefficient använder alltid Dickow expansionsringar (toleransringar) av rostfritt stål (inga o-ringar) som säkerställer att lagret inte spricker då temperaturen stiger i pumpen.

  Kilselkarbidlagren är även belagda med industridiamant, för att skydda lagren från temperaturhöjning vid torrkörning samt ger ett extra skydd om slitande kristaller/partiklar förekommer i pumpmediet.

  Dickow använder speciella toleransringar mellan lager och axel, eftersom stål expanderar vid värme skulle risk finns att Kiselkarbiden spricker. Notera att vissa tillverkar därför använder elastomerer (gummimaterial) mellan axelskyddshylsa och axel, vilket dessvärre har en begränsad livslängd.

  På den magnetdel som är monterad i pumpmediet (pumphjulsaxeln) är magneterna skyddade under ett syrafast skyddshölje.

  2. Spaltkåpan.

  Spaltkåpa av metalliskt material; syrfast eller Hastelloy ger magnetförluster som måste kylas av pumpmediet, se vidare under punkt 3.

  Dickow har även utvecklat icke metalliska spaltkåpor

   • Keramisk spaltkåpa av zironium oxid?
   • PEEK
   • Kolförstärkt?

  Dessa spaltkåpor ger inte upphov till magnetförluster och kräver inte internkylning.
  Dock har dessa spaltkåpor begränsningar i temperatur och tryck. Var därför försiktig vid val av dessa kåpor då detta kan sänka konstruktionstrycket på pumpen. För större API-pumpar finns även spirallindade stålkåpor som reducerar magnetförlusterna.

  3. Interncirkulation i pumpen för kylning och balansering

  Interncirkulationen är i första hand till för att kyla magnetområdet men även för att säkerställa vätska kring de interna glidlagren på pumpaxel.
  Det finns följande lösningar att tillgå

  Variant A

  Cirkulation från utloppssida till sugsida genom pumpaxeln

  Stor risk för kavitation

  Variant B

  Cirkulation från utloppssida till baksida pumphjulet

  Risk för kavitation

  Variant C (Dickow)

  Cirkulation från utloppssida till utloppsida ej över pumphjul

  INGEN risk för kavitation

  QT = cooling flow, const.
  pE = suction pressure
  P0 = impeller outlet pressure
  = pE + 0,8 x differential pressure
  P2 = pressure at sleeve bearings
  P3 = rear impeller inlet pressure
  P4 = inlet pressure, magnets p4 > p0
  pR = pressure rise by rear impeller
  Pshell = containment shell pressure
     pPp = pump differential pressure

  Mer info

  Se även information om enstegspumpar, där redovisar vi grunden hur en centrifugalpump arbetar samt hur varvtalet påverkar flöde, tryck och effekt.

  Vi hoppas detta kan hjälpa er vid utläggning av pump eller vid frekvensstyrning.

  Försäljning
  pump

  Kontakta oss på Swedenborg så hjälper vårt säljteam er att föreslå bästa pumplösningen för aktuellt pumpfall och skapa en problemfri drift med låg energiförbrukning.

  Loading...